προσνεύω


προσνεύω
ΝΑ [νεύω]
(αμτβ.) συμφωνώ νεύοντας καταφατικά, συγκατανεύω
αρχ.
1. γέρνω το κεφάλι προς το μέρος κάποιου
2. παρουσιάζω κλίση προς μια κατεύθυνση
3. (ιδίως στην πάλη) πέφτω επάνω
4. (για γεωγραφικές θέσεις) βλέπω προς μια διεύθυνση («ἢ πολὺ τὴν Λιβύην κατὰ τοῡτο τὸ μέρος προσνεύειν ἐπὶ τὴν ἄρκτον», Στράβ.)
5. αστρολ. (για πλανήτη) προσεγγίζω
6. γραμμ. (για λέξεις ως όρους προτάσεων) μπορώ να συνταχθώ.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • προσνευόντων — προσνεύω incline pres part act masc/neut gen pl προσνεύω incline pres imperat act 3rd pl προσνεύω incline pres part act masc/neut gen pl προσνεύω incline pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνεῦον — προσνεύω incline pres part act masc voc sg προσνεύω incline pres part act neut nom/voc/acc sg προσνεύω incline pres part act masc voc sg προσνεύω incline pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνεύει — προσνεύω incline pres ind mp 2nd sg προσνεύω incline pres ind act 3rd sg προσνεύω incline pres ind mp 2nd sg προσνεύω incline pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνεύοντα — προσνεύω incline pres part act neut nom/voc/acc pl προσνεύω incline pres part act masc acc sg προσνεύω incline pres part act neut nom/voc/acc pl προσνεύω incline pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνεύοντι — προσνεύω incline pres part act masc/neut dat sg προσνεύω incline pres ind act 3rd pl (doric) προσνεύω incline pres part act masc/neut dat sg προσνεύω incline pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνεύουσι — προσνεύω incline pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) προσνεύω incline pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) προσνεύω incline pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) προσνεύω incline pres ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνεύσαντα — προσνεύω incline aor part act neut nom/voc/acc pl προσνεύω incline aor part act masc acc sg προσνεύω incline aor part act neut nom/voc/acc pl προσνεύω incline aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνενευκότα — προσνεύω incline perf part act neut nom/voc/acc pl προσνεύω incline perf part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνευέτω — προσνεύω incline pres imperat act 3rd sg προσνεύω incline pres imperat act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσνεύειν — προσνεύω incline pres inf act (attic epic) προσνεύω incline pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.